Služby

Poskytujeme kvalitatívne polygrafické služby v oblasti predtlačovej príprave, ofsetovej tlače a knižného spracovania:
  • informačných manuálovmicropix-sluzby-1
  • brožúr
  • katalógov
  • kníh
  • časopisov
  • prospektov
  • letákov
  • a iných tlačovín
Robíme s kvalitatívnym materiálom, spoľahlivými technickými zariadeniami (prepresspresspostpress), odborným personálom, čo zaručuje prvotriedne výsledky a spokojnosť našich zákazníkov.
micropix, s.r.o. je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001
fotka ISO 9001+small
fotka ISO 14001+small

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa