Postpress

Dokončovacie spracovanie je poslednou fázou výrobného procesu, kde tlačiarenské produkty nadobúdajú konečnú spotrebiteľskú podobu. Táto výrobná fáza hrá rovnako dôležitú úlohu ako samotná tlač, pretože precíznosť spracovania a náležitá kontrola je predpokladom kvality finálneho výrobku. V rámci dokončovacieho spracovania zabezpečujeme falcovanie, bigovanie, skladanie, vkladanie, znášanie, šitie V1, lepenie V2. Na zabezpečenie týchto činností používame nasledovné technológie:

Lepiaci stroj - väzba V2
Lepiaci stroj – väzba V2
Typ: plnoautomatická lepička WIT Binder,
Formát: A4 – A6, Rýchlosť: 400 ks/h,
Rok výroby: 2009
Falcovačka
 Falcovačka

Typ: GUK FA 50/6
Formát: B2, 6 kapsí+4 kapsí
Rýchlosť: 7000 hárkov/h.
Rok výroby: 2009

Falcovačka
 Falcovačka

Typ: SHOI STAR SPK 56, Formát: B2, 4 kapsy+2 nože,
Rýchlosť: 9000 hárkov/h.
Rok výroby: 2009

Linka na šitú väzbu (V1)
Linka na šitú väzbu (V1)

Typ: HORIZON SPF – 20A
Rýchlosť: 3000 ks/h.

Rezačka

Rezačka
Typ: Polygraph Perfecta SEYPA UC – jednonožová, Formát:max. 115mm

Rezačka trojrez
Rezačka
Typ: Polygraph Perfecta ORPER – trojrez,
Formát: A4 – A6, Rýchlosť: 1500 ks/h
Rezačka ADAST

Rezačka
Typ: ADAST – jednonožová,
Formát: max. 90mm

Znášačka Polygraf

Znášačka
Typ: Polygraf
Počet staníc: 12

iné polygrafické stroje:

  • tlačiarenský stroj – ADAST – 1ks
  • falcovačky – STAHL – 3 ks
  • trojrez – WOHLENBERG – 1ks
  • laminovačka – 1ks
  • fóliovací stroj (balička) – 1ks
  • bigovačka/perforovačka – 1ks

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa